Сеймур БАЙДЖАН

2012-08-25 20:01:00 : Səmavi sevgi
2012-08-21 02:52:00 : Gəncliyin iki cəhəti
2012-08-15 18:37:00 : Doktor
2012-08-09 14:21:00 : Tualet mədəniyyətsizliyi
2012-08-04 03:28:00 : Bir tikə zəhər
2012-07-22 02:28:00 : Şərqin yeni tarixi
2012-07-09 14:44:00 : Şərqin Volteri
2012-06-24 19:16:00 : Mesenat (Hekayə)
2012-06-19 00:08:00 : Ədəbiyyat və reallıq
2012-06-07 02:24:00 : İmpotent şairlər
2012-06-03 12:28:00 : Vaqif Mustafayevin məharəti
2012-05-10 00:26:00 : Bizim professorlarımız
2012-04-14 02:38:00 : Don Juan
2012-04-02 10:26:00 : Gəncliyə səmimi nifrət
2012-03-27 02:49:00 : Özü yaxşıdır ətrafı pis
2012-03-24 03:48:00 : Anar Rzayev - 74
2012-03-14 10:43:00 : Əziz dost
2012-03-10 20:49:00 : Latentlər
2012-03-09 10:19:00 : Bakirə şairələr