Сеймур БАЙДЖАН

2012-06-19 00:08:00 : Ədəbiyyat və reallıq
2012-06-07 02:24:00 : İmpotent şairlər
2012-06-03 12:28:00 : Vaqif Mustafayevin məharəti
2012-05-10 00:26:00 : Bizim professorlarımız
2012-04-14 02:38:00 : Don Juan
2012-04-02 10:26:00 : Gəncliyə səmimi nifrət
2012-03-27 02:49:00 : Özü yaxşıdır ətrafı pis
2012-03-24 03:48:00 : Anar Rzayev - 74
2012-03-14 10:43:00 : Əziz dost
2012-03-10 20:49:00 : Latentlər
2012-03-09 10:19:00 : Bakirə şairələr