2014-09-16 15:00:00 : Mollaya çevrilən idmançılar
2014-05-11 00:30:00 : Yarım saatlıq dingilti
2014-03-17 14:34:00 : Müasir çobanın nağılı
2013-04-22 12:19:00 : Həmid cinlər diyarında
2013-03-25 14:56:00 : Acgözlüyün son həddi
2013-03-11 22:51:00 : Aqşinin statusu
2013-03-04 17:35:00 : Oğru dünyasına maraq
2013-02-25 23:51:00 : İsa Qəmbər prezident olarsa
2013-02-02 23:45:00 : Müxalifətə səsləniş
2013-01-30 15:04:00 : Jurnalist, yoxsa vətəndaş?
2013-01-19 17:45:00 : Rasim Balayevin bəyanatı
2013-01-18 00:20:00 : Azərbaycan ziyalısı
2013-01-14 22:52:00 : Afaq gülür, öldürür....
2013-01-09 01:03:00 : Köşə yаzаn qаdınlаr
2013-01-05 01:51:00 : Kitabı gözə soxmaq
2012-12-26 11:54:00 : Qurgen Markaryanın şeiri
2012-12-26 17:10:00 : Lenin və mən...
2012-12-12 15:50:00 : «Kitayski» ziyalı...
2012-10-10 19:00:00 : Əli “Quran”lı solmazlar
2012-07-23 19:59:00 : Yaxşı oğlanın bacısı