post-title

Viktor Pelevin: Bir voq

Bir kulon – cərəyan şiddəti bir amper olan naqilin en kəsiyindən bir saniyədə keçən elektrik yükünün miqdarına bərabərdir. - Beynəlxalq vahidlər sistemi

 
Bir voq – SKANDİNAVİYA restoranının qadın tualetində ifraz olunan faydasız iş miqdarından ibarət olub, o zaman baş verir ki, manual-rilifer Diana ilə oral-masajist Lada, biri-birinə güzgüdə gözünün ucuyla baxaraq, telepatik razılığa gəlirlər ki, onların qlamurluq səviyyəsi təxminən eynidir, belə ki, sanki albinos kərtənkələnin dərisindən hazırlanmış, ağ xal-xal ARMANI çantası ilə nəcib proporsiyalı, üzəri işlənmiş naxışlarla bərq vuran, polad düzbucaqşəkilli GUCCI saatı, əzilmiş məktəb formasına oxşar, oğlansayağı qısa saçla pis uyğunluq təşkil edən PRADA-dan olan kostyumu kompensasiya edirlər, ancaq paradiqma və əyriliklərin əziyyətlə nail olunmuş balansı burda tam əhəmiyyətini itirir, çünki bu vaxt, tualetə çəpinə kəsilmiş qolları tarım çəkilmiş ikibortlu plaşı xatırladan, BURBERRY-dən olan ağ yaxalıqlı geyiminin üstündən gelli saçına iti ox-sancaqlar vurmuş, natural-terapevt Müsya daxil olur, bundan sonra Dianayla Lada özlərinə gələndə yadlarına düşür ki, məsələ nə GUCCI-də və nə PRADA-dadır, onları, bir həftəlik zəhmətdən sonra istənilən iddiasız məktəbli qız əldə edər və məsələ hətta iki sıra sədəf düymələri olan BURBERRY-də də deyil, məsələ BRABUS firması tərəfindən kosmik mükəmməllik səviyyəsinə çatdırılmış RV-700 qızılı nişanlı MERCEDES GELANDEWAGEN avtomobilindədir, Müsya, adətən, o maşında, dostu və sponsoru olan adamla gəlir, ancaq Müsya da aydın məntiqlə anlayır ki, mükəmməl rilifin sirri kişi psixologiyasını, anatomiyanı və ya əziyyətli qadın təcrübəsinin başqa üzlərini dərk etməkdə deyil, əksinə, belələrinin tam yoxluğundadır, heç yaşla da o qədər bağlı olmayan qəlbin kraxmallı təmizliyində, baxışın sadəlövh aydınlığındadır, bəzi məsələləri bilməməzlikdədir, o məsələləri ki, Müsya bilir artıq, heç vaxt unuda bilməyəcək, çünki bazar quruluşu şəraitində heç kimə sabah BRABUS RV-700 avtomobilində yerə sahib olmaq zəmanəti verilmir, ona görə də Dianayla Lada gəncdirlər və hər şey etməyə hazırdırlar, ancaq VICHY PUETAINE kremi, əlavə təlimatda söz verdiyi kimi zamanı geri çevirmir, əksinə onun dönməzliyini xatırladır və bütün yuxarıda göstərilənlərdən daha ciddi o ola bilər ki, özü bu zaman eyvanda TRINIDAD FUNDADORES siqarını əsəbi halda çəkən dost və sponsor, əyninə kamuflyaj rəngli cır-cındır geymiş, ayaqsız bir əlil, polis mühasirəsi dalından süni bir təbəssümlə ona baxarkən, anlamağa başlayır ki, məsələ heç oral masajda deyil, heç anal eskortda da deyil, məsələ KREML tərəfindən indi gəlib çatan bu kəskin, soyuq və həyəcanlı küləyin sözlə ifadə olun bilməyən ani şiddətindədir – hərçənd, ola bilər ki, (yəqin, elədir ki var), bütün bunlar növbəti dəfə sadəcə hamının gözünə görünüb.
 
 
Tərcümə etdi: Elçin Mann
 
İzahlar.
 
“Bir voq” hekayəsi Pelevinin “KDD(HH)” – “Keçid dövrünün dialektikası (Heç yerdən Heç yerə)” toplusuna daxildir.
Voq – fransızcada olan “vogue” sözüdür, mənası moda, məşhurluq deməkdir. (“Vogue” adlı qadınlar üçün aylıq qlamur, moda jurnalı var.)
 
Kultura.az
Yuxarı