post-title

Rastislav Durman: İkinci xoşbəxtlik

HEKAYƏ

 
 
Burulğanın yanında iki balıq, – biri iri, biri xırda, – rastlaşdı. Bir müddət onlar bir-birlərini diqqətlə süzdülər, sonra iri balıq xırdaya eşitdirdi:
 
– Adət belədir ki, böyük balıqlar gərək kiçik balıqları parçalayıb yesinlər!
 
– Gözəl adətdir. Ancaq bəs biz o kiçik balıqları hardan tapaq?
 
İri balıq bu həyasızlıqdan pərt oldu, üzgəclərini tərpədərək uzaqlaşdı.
 
Nəticə. Həyasızlıq ikinci xoşbəxtlikdir.
 
Tərcümə: Qüdrət Əhmədov
 
Sim-sim.az
Yuxarı