post-title

Nabokovun məşhur kitabı Azərbaycan dilində

 
Görkəmli rus-amerikan yazıçısı Vladimir Nabokovun məşhur "Rus ədəbiyyatından mühazirələr” kitabı Azərbaycan dilində nəşr olunub. Kitabda Nabokovun dahi rus yazıçıları Qoqol, Çexov, Tolstoy, Dostoyevski, Turgenyev və Qorki haqqında yazıları toplanıb. 
 
Azərbaycan Yaradıcılıq Fondunun kitabxanası seriyasından işıq üzü görən kitabın tərcüməçisi şair Qismətdir.
 
"Rus ədəbiyyatından mühazirələr” Azərbaycan Yaradıcılıq Fondunun kitabxanası seriyasından işıq üzü görən 18-ci kitabdır.  
Kitabın qiyməti 10 manatdır. 

 
Yuxarı