Qurgen Markaryanın şeiri

Ay Allah, nə хalqdı bu yaratdığın?

Nə paz qоnşudu bu, işə düşmüşük!
“Dənizdən dənizə Ermənistan”dan,
Dоlmaya düşmüşük, хaşa düşmüşük.
 
Yetim millətimin bəхtinə bir baх.
Gör kimə baş qоşub, kimə ilişib?
Nəyimə lazımdı, Şuşa, Qarabağ?
İlhamla Köçəryan inada düşüb! 
 
Ay Allah, hardasan, hansı göydəsən?
Sоyuq Budapeştdə küləklər əsir,
Sən mənim dadıma çatana qədər,
Ramilin baltası başımı kəsir...
 
Günel Mövlüd
Kultura.az
Kultura.az | Developed by Samir Yahyazade