Konsertə dəvət

Музыка

Konsertin proqramına D.Skarlatti,İ.S.Bax,K.Debüssi,M.Ravel,S.Raxmaninov, K.Quastavino,D.Brubek və digər  bəstəkarların əsərləri daxildir..
Giriş sərbəstdir.
 
Kultura.az
Kultura.az | Developed by Samir Yahyazade