Musiqi

Konsertə dəvət

Konsertin proqramına D.Skarlatti,İ.S.Bax,K.Debüssi,M.Ravel,S.Raxmaninov, K.Quastavino,D.Brubek və digər  bəstəkarların əsərləri …

post-title
Yuxarı